Η Δίοπας Α.Ε. κατασκευάζει Νήματα, ανάλογα με τις ανάγκες σας.