Στη Δίοπας Α.Ε. διαθέτουμε δίχτυα για Γρι-Γρι σε μπάλες.

Επίσης, κατασκευάζουμε κομμάτια- πάνες δίχτυα Γρι-Γρι ενωμένα μεταξύ τους για ενσωμάτωση στο κυρίως δίχτυ Γρι-Γρι, ανάλογα με τις ανάγκες σας.