Η Δίοπας Α.Ε. κατασκευάζει δίχτυα για Στίβο-Ρίψεις ανάλογα με τις ανάγκες σας.