Η Δίοπας Α.Ε. κατασκευάζει δίχτυα για Εστίες Χάντπολ ανάλογα με τις ανάγκες σας.