Η Δίοπας Α.Ε. κατασκευάζει δίχτυα για εστίες Χόκεϊ σε όλες τις επιθυμητές διαστάσεις.