Η Δίοπας Α.Ε. κατασκευάζει δίχτυα για Μπιτς Μπαρ, ανάλογα με τις ανάγκες σας.