Η Δίοπας Α.Ε. κατασκευάζει δίχτυα για Οροφή Γηπέδου, ανάλογα με τις ανάγκες σας.