Η Δίοπας Α.Ε. κατασκευάζει δίχτυα για Προστασία του Ιχθυοκλωβού από τις επιθέσεις πουλιών ανάλογα με τις ανάγκες σας.