Η Δίοπας Α.Ε. κατασκευάζει δίχτυα Σκίασης για Ιχθυοκλωβό ανάλογα με τις ανάγκες σας.