Η Δίοπας Α.Ε. κατασκευάζει δίχτυα για Διχτυοκλωβό Ιχθυοκαλλιέργειας από Nylon και Dyneema, με κόμπο και χωρίς ανάλογα με τις ανάγκες σας.