Η Δίοπας Α.Ε. διαθέτει τη δυνατότητα Ελέγχου Ποιότητας – Αντοχής των Διχτυών για τη μέγιστη αποτελεσματικότητα τους.