Η Δίοπας Α.Ε. διαθέτει την επιλογή του Εμποτισμού των Διχτυών με Antifouling, ανάλογα με τις ανάγκες σας.