Ε.Κ.Ε. -Κυκλική Οικονομία

Κυκλική Oικονομία

H Δίοπας Α.Ε, με ιδιαίτερη ευαισθησία προς το περιβάλλον, από το 2017 συλλέγει τα παλιά δίχτυα από τις ελληνικές θάλασσες και τα στέλνει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για ανακύκλωση. Τα δίχτυα αυτά ανακυκλώνονται και με μία ειδική επεξεργασία παράγεται νέο υλικό, από το οποίο δημιουργούνται προϊόντα όπως ρούχα, έπιπλα, βάζα κ.λ.π.

Μέχρι σήμερα η εταιρεία Δίοπας Α.Ε. έχει στείλει 28 τόνους δίχτυα για ανακύκλωση και συνεχίζει.

Σκοπός της Δίοπας Α.Ε. δεν είναι μόνο η ανακύκλωση, αλλά και η μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης από τα εγκαταλελειμμένα αλιευτικά εργαλεία των ψαράδων και των ιχθυοκαλλιεργειών.

Tags: No tags

Comments are closed.