Ε.Κ.Ε.- Πολιτιστικός

Συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Μηχανιώνας

Η Δίοπας Α.Ε. πρότεινε στον πολιτιστικό σύλλογο Νέας Μηχανιώνας τη δημιουργία τμήματος εκμάθησης της ραφής των διχτυών.

Εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας διδάσκει εθελοντικά στους ανέργους του συλλόγου την τέχνη της παραδοσιακής ραφής των διχτυών.

Αυτό αποτελεί μια σημαντική κοινωνική δράση της εταιρείας γιατί:

  • Ανοίγονται θέσεις εργασίας για τους ανέργους της περιοχής.
  • Διατηρείται η παραδοσιακή τέχνη της ραφής των διχτυών στις επόμενες γενιές.

Τα τελευταία δύο χρόνια μέσω της συγκεκριμένης δράσης έχουν προσληφθεί τουλάχιστον 20 γυναίκες της Μηχανιώνας, που αποτελούν το ¼ του συνόλου των εργαζομένων της εταιρείας.

Tags: No tags

Comments are closed.